noloss - không thua lỗ qua hedging system hed lệnh 2 trạng thái Long - Short trong trade

các trạng thái noloss bằng can thiệp noloss - bán + mua

short ADA + mua XRP và trong GOLD hay FOREX EUR JPY ...
Cùng Noloss system với #onggiadautu

chúng ta hiểu rõ định nghĩa về noloss và cách làm để có lợi nhuận
  • Thuật ngữ hedging system không mới mà ngân hàng hay dùng đó là trạng thái 2 tài khoản hoặc 2 lệnh Long - Short
  • Các cách thức để hoạt động 2 trạng thái mua và bán ... can thiệp vào take profit và stop loss

TÌM HIỂU NGAY
vào quỹ cùng #onggiadautu

Đăng ký ngay 
cùng #onggiadautu

quỹ zen fintech hoạt động noloss 

với cách hoạt động thông qua hedging system triển khai 2 gói 
1. Gói noloss - trạng thái hedging 2 tài khoản và noloss cam kết tới khách hàng
2. Gói 7355 tức triển khai cam kết trong 70% của tài khoản và ăn chia trên lợi nhuận 50 50 với khách hàng 

các trạng thái của tài khoản 
noloss cho tài khoản của nhà đầu tư - và các LPOA cam kết 

Gói 1 - Noloss

Trạng thái 70% cam kết và 30% tối đa của việc stoploss 
Tỷ lệ chia trên 50 50 với lợi nhuận 

Gói số 2: 7355

các hiệu quả đầu tư

Các trạng thái noloss từ cách trade trong môi trường tài chính / coin / forex / chứng khoán ...
1. Mua GOLD và bán GOLD trong 1 trạng thái tài khoản
2. Có thể mua ADA hay bán XRP cùng các trạng thái 
3. Có thể mua EUR hay bán EUR trong trạng thái tài khoản
4. Các trạng thái đặt stoploss hay take profit để làm lợi cho tài khoản
5. Kỹ năng hedging system là một kỹ năng ngân hàng dùng nhiều

các trạng thái tài khoản của quỹ ZEN với các cách phân bổ lợi nhuận

  • chi trả lợi nhuận tới khách hàng
  • hỗ trợ khách hàng giao dịch
  • các khóa học
  • các kèo tín hiệu
  • các trạng thái margin
  • các trạng thái holdcoin

Step 1

mở tài khoản

chính tên chính chủ của bạn chỉ có thể bạn nạp rút được tiền nếu bạn ở trạng thái 7355

Bạn nên làm gì để đầu tư cùng chúng tôi?

Step 2

các gói noloss

trạng thái theo dõi tài khoản tại JFX trong việc nạp rút an toàn

Step 4

Ký các cam kết 

Ký cam kết LPOA trong cam kết tại ZEN với khách hàng về đầu tư

Step 3

Theo dõi tài khoản

Noloss theo dõi JFX 
và 7355 theo dõi tài khoản của bạn

VPGD: Tại HN - 203 Nguyễn Tuân - Thanh xuân HN
Tại HCM: 106 Phổ Quang / Tân Bình / HCM
alo/zalo 0987732228 www.zen.com.vn