Noloss  - Giao dịch khách hàng theo dõi tài khoản
tự kiểm soát nạp rút - và 7355 cũng vậy

TÌM HIỂU NGAY
vào quỹ cùng #onggiadautu

Đăng ký ngay 
cùng #onggiadautu

quỹ zen fintech hoạt động noloss 

các hiệu quả đầu tư

Step 1

mở tài khoản

chính tên chính chủ của bạn chỉ có thể bạn nạp rút được tiền nếu bạn ở trạng thái 7355

Bạn nên làm gì để đầu tư cùng chúng tôi?

Step 2

các gói noloss

trạng thái theo dõi tài khoản tại JFX trong việc nạp rút an toàn

Step 4

Ký các cam kết 

Ký cam kết LPOA trong cam kết tại ZEN với khách hàng về đầu tư

Step 3

Theo dõi tài khoản

Noloss theo dõi JFX 
và 7355 theo dõi tài khoản của bạn

VPGD: Tại HN - 203 Nguyễn Tuân - Thanh xuân HN
Tại HCM: 106 Phổ Quang / Tân Bình / HCM
alo/zalo 0987732228 www.zen.com.vn

Lịch sử giao dịch